بهترین های ادبیات کلاسیک

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های کلاسیک جهان
 کتاب سر به سر دامپزشک نگذار

کتاب سر به سر دامپزشک نگذار

اثر جیمز هری یت از انتشارات مروارید


 کتاب فلسفه هگل

کتاب فلسفه هگل

اثر و. ت. استیس از انتشارات نگاه


 کتاب اقتصاد مهندسی برای تحلیل سرمایه گذاری

کتاب اقتصاد مهندسی برای تحلیل سرمایه گذاری

اثر تانگ آو-توماس پی. آو از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب حرکت شناسی

کتاب حرکت شناسی

اثر آر تی فلوید از انتشارات حتمی


 کتاب گوساله ی طلایی

کتاب گوساله ی طلایی

اثر ایلیا ایلف-یوگنی پتروف از انتشارات نوای مکتوب


 کتاب کایزن

کتاب کایزن

اثر ماساکی ایمایی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب شاهزاده ی هامبورگ

کتاب شاهزاده ی هامبورگ

اثر هاینریش فون کلایست از انتشارات نیماژ


 کتاب کوه مرده

کتاب کوه مرده

اثر جان هریس از انتشارات نسل روشن


 کتاب سگ

کتاب سگ

اثر ویلیام ای بروئت از انتشارات نسل روشن


 کتاب مدیریت افکار عمومی

کتاب مدیریت افکار عمومی

اثر ادوارد ال برنیز از انتشارات نسل روشن