بهترین های ادبیات کلاسیک

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های کلاسیک جهان
 کتاب واقعیت افسانه و پیش بینی

کتاب واقعیت افسانه و پیش بینی

اثر نلسن گودمن از انتشارات دانشگاه مفید


 کتاب سرزمین خالی از انسان

کتاب سرزمین خالی از انسان

اثر خوان کارلوس اونتی از انتشارات نیلوفر


 کتاب ذات فلسفه

کتاب ذات فلسفه

اثر ویلهلم دیلتای از انتشارات دانشگاه مفید


 کتاب طراحی تشریحی بدن انسان

کتاب طراحی تشریحی بدن انسان

اثر جرج بریجمن از انتشارات موج


 کتاب ساختار مکانیکی بدن انسان 2

کتاب ساختار مکانیکی بدن انسان 2

اثر جرج بریجمن از انتشارات موج


 کتاب اشباح

کتاب اشباح

اثر ایوان تورگنیف از انتشارات نشر آواز


 کتاب افسانه پنج برادر چینی

کتاب افسانه پنج برادر چینی

اثر کلر هوچت بیتاپ از انتشارات نشر آواز


 کتاب جاناتان با باد بازی می کند

کتاب جاناتان با باد بازی می کند

اثر کاترین گالنت از انتشارات نشر آواز


 کتاب پرومته سست زنجیر

کتاب پرومته سست زنجیر

اثر آندره ژید از انتشارات وانیا


 کتاب سوگ نامه

کتاب سوگ نامه

اثر آنا آخماتووا از انتشارات بازتاب نگار