بهترین های ادبیات کلاسیک

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های کلاسیک جهان
 کتاب شگفتی های مردم جهان

کتاب شگفتی های مردم جهان

اثر ژرژ برنارد دپینگ از انتشارات فرهنگ معاصر


 کتاب رساله ارکستراسیون

کتاب رساله ارکستراسیون

اثر شارل کوکلن از انتشارات افکار


 کتاب شکل پذیری نیروهای موسیقی

کتاب شکل پذیری نیروهای موسیقی

اثر ارنست توخ از انتشارات افکار


 کتاب ایلیاد هومر

کتاب ایلیاد هومر

اثر نیک مک کارتی از انتشارات افق


 کتاب سرگذشت مرد خسیس

کتاب سرگذشت مرد خسیس

اثر میرزا فتحعلی آخوندزاده از انتشارات دیدآور


 کتاب گزارش مردم گریز

کتاب گزارش مردم گریز

اثر مولیر از انتشارات دیدآور


 کتاب نامه ی نادری

کتاب نامه ی نادری

اثر نریمان نریمانوف از انتشارات دیدآور


 کتاب هرمنوتیک

کتاب هرمنوتیک

اثر فریدریش شلایرماخر از انتشارات نشر نی


 کتاب خدعه و عشق

کتاب خدعه و عشق

اثر فریدریش شیلر از انتشارات افراز


 کتاب هواردز اند

کتاب هواردز اند

اثر ادوارد مورگان فورستر از انتشارات فرهنگ نشر نو