بهترین های ادبیات کلاسیک

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های کلاسیک جهان
 کتاب As I Lay Dying

کتاب As I Lay Dying

اثر ویلیام فاکنر از انتشارات معیار علم


 کتاب Kucuk Prens

کتاب Kucuk Prens

اثر آنتوان دو سنت اگزوپری از انتشارات معیار علم


 کتاب War and Peace 2

کتاب War and Peace 2

اثر لئو تولستوی از انتشارات معیار علم


 کتاب War and Peace 1

کتاب War and Peace 1

اثر لئو تولستوی از انتشارات معیار علم


 کتاب Crime and Punishment

کتاب Crime and Punishment

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات معیار علم


 کتاب A Farewell to Arms

کتاب A Farewell to Arms

اثر ارنست همینگوی از انتشارات معیار علم


 کتاب The Art of War

کتاب The Art of War

اثر سان تزو از انتشارات معیار علم


 کتاب Hamlet

کتاب Hamlet

اثر ویلیام شکسپیر از انتشارات معیار علم


 کتاب تاریخ تاتارها

کتاب تاریخ تاتارها

اثر گریگور آکنرتسی از انتشارات نائیری


 کتاب فرزند زمان

کتاب فرزند زمان

اثر جوزفین تی از انتشارات فارابی