بهترین های ادبیات کلاسیک

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های کلاسیک جهان
 کتاب خاطرات عکاس شخصی هیتلر

کتاب خاطرات عکاس شخصی هیتلر

اثر هاینریش هافمن از انتشارات ترنگ


 کتاب نمایشنامه حلزون

کتاب نمایشنامه حلزون

اثر هوبرت هنری دیویس از انتشارات عنوان


 کتاب نامه های ولفگانگ آمادئوس موزار

کتاب نامه های ولفگانگ آمادئوس موزار

اثر ولفگانگ آمادئوس موتسارت از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب فلسفه علمی

کتاب فلسفه علمی

اثر مجموعه ی نویسندگان-سکس کامینز از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب مگره و بانوی سالخورده

کتاب مگره و بانوی سالخورده

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات دیبایه


 کتاب چوشینگورا

کتاب چوشینگورا

اثر تاکدا ایزومو از انتشارات دیبایه


 کتاب من، پرنده کوچک و زنگوله

کتاب من، پرنده کوچک و زنگوله

اثر کانه کو میسوزو از انتشارات دیبایه


 کتاب نارت نامه

کتاب نارت نامه

اثر از انتشارات ترنگ


 کتاب رمان های سه خطی

کتاب رمان های سه خطی

اثر فلیکس فنئون از انتشارات دیبایه


 کتاب سوره ی الماس و سوره ی دل

کتاب سوره ی الماس و سوره ی دل

اثر مجموعه ی نویسندگان-هویی ننگ از انتشارات دیبایه