بهترین های ادبیات کلاسیک

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های کلاسیک جهان
 کتاب رخستان

کتاب رخستان

اثر ت ادهمی از انتشارات پرسمان


 کتاب پولیانا

کتاب پولیانا

اثر الینور اچ پورتر از انتشارات قدیانی


 کتاب 21 داستان از آنتون چخوف

کتاب 21 داستان از آنتون چخوف

اثر آنتون چخوف از انتشارات پیدایش


 کتاب جوجه اردک زشت

کتاب جوجه اردک زشت

اثر هانس کریستین آندرسن از انتشارات قو


 کتاب خودخواهان

کتاب خودخواهان

اثر فدریگو توتزی از انتشارات افراز


 کتاب ازدواج شاعر

کتاب ازدواج شاعر

اثر ابراهیم شیناسی از انتشارات افراز


 کتاب دیدار از یک سیاره ی کوچک

کتاب دیدار از یک سیاره ی کوچک

اثر گور ویدال از انتشارات افراز


 کتاب خاطرات یک عامل سهام

کتاب خاطرات یک عامل سهام

اثر ادوین لفیور از انتشارات ارشدان


 کتاب موشت

کتاب موشت

اثر ژورژ برنانوس از انتشارات آوای مکتوب


 کتاب مونتسرا

کتاب مونتسرا

اثر امانوئل ربلس از انتشارات امیرکبیر