کتاب انقلابی که به آن خیانت شد

اثر لئون تروتسکی از انتشارات طلایه پرسو - مترجم: مسعود صابری-ادبیات کلاسیک

انقلابی که به آن خیانت شد تشریح میکند که یک قشر بوروکراتیک، به رهبری جوزف استالین، چگونه و چرا توانست قدرت سیاسی را در شوروی به چنگ آورد و نگاه دارد


خرید کتاب انقلابی که به آن خیانت شد
جستجوی کتاب انقلابی که به آن خیانت شد در گودریدز

معرفی کتاب انقلابی که به آن خیانت شد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انقلابی که به آن خیانت شد


 کتاب جاده ی تنباکو
 کتاب کاش خانه می ماندم
 کتاب ساخت شهر بر اساس مبانی هنری
 کتاب تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران (جلد سوم)
 کتاب تاریخ گسترش اسلام
 کتاب تاریخ سری