کتاب گزینه اشعار والت ویتمن

اثر والت ویتمن از انتشارات مروارید - مترجم: سیروس پرهام-ادبیات کلاسیک

شاید این تو باشی
که اکنون مرا به سوی نغمه‌های حقیقی رهنمونی
(که می‌داند؟)
شاید آنکه دستگیره فانی را می‌گرداند
و قفل را می‌گشاید تو باشی.
پس اکنون سرانجام باید بگویم:

بدرود، و درود بر تو!
ای خیال من


خرید کتاب گزینه اشعار والت ویتمن
جستجوی کتاب گزینه اشعار والت ویتمن در گودریدز

معرفی کتاب گزینه اشعار والت ویتمن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گزینه اشعار والت ویتمن


 کتاب قصه ها و افسانه های گریم 5
 کتاب مکاتبات فیلسوف و شاهزاده
 کتاب از اعماق
 کتاب عزیزترین پدرم
 کتاب معماهای شرلوک هولمز
 کتاب تولد تمدن در خاور نزدیک