کتاب چه کسی در دریا مین کاشت؟

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات کتاب خورشید - مترجم: اعظم رسولی-ادبیات کلاسیک

چه کسی در دریا مین کاشت؟ سومین مجموعه داستان کوتاه ار ایتالو کالوینوست. تو نویسنده‌ای است با ویژگی‌های منحصربه‌فرد که آثارش در فرهنگ‌های مختلف نه‌تنها خوانده می‌شوند بلکه به‌دلیل ارتباط با شرایط انسانی، عمیقن درک می‌گردند و به زمان و مکان خاصی محدود نمی‌شوند.


خرید کتاب چه کسی در دریا مین کاشت؟
جستجوی کتاب چه کسی در دریا مین کاشت؟ در گودریدز

معرفی کتاب چه کسی در دریا مین کاشت؟ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چه کسی در دریا مین کاشت؟


 کتاب دگردیسی در ضیافت
 کتاب شب ایگوانا
 کتاب درباره حقیقت و ناحقیقت
 کتاب سه رساله درباره نظریه جنسی
 کتاب تصاویر زیبا
 کتاب آتش در کوهستان