کتاب هنر رنجاندن

اثر آرتور شوپنهاور از انتشارات مرکز - مترجم: علی عبداللهی-ادبیات کلاسیک