کتاب هنر در گذر زمان

اثر هلن گاردنر از انتشارات نگاه - مترجم: محمدتقی فرامرزی-ادبیات کلاسیک

The market-leading text for the art history survey course, GARDNERS ART THROUGH THE AGES has served as a comprehensive and thoughtfully crafted guide to the defining phases of the worlds artistic tradition. With this book in hand, thousands of students have watched the story of art unfold in its full historical, social, religious, economic, and cultural context, and thus deepened their understanding of art, architecture, painting, and sculpture. By virtue of its comprehensive coverage, strong emphasis on context, and rich, accurate art reproductions, GARDNERS ART THROUGH THE AGES has earned and sustained a reputation of excellence and authority. So much so, that in 2001, the. The Twelfth Edition features such enhancements as more color photographs, a stunning new design, and the most current research and scholarship.


خرید کتاب هنر در گذر زمان
جستجوی کتاب هنر در گذر زمان در گودریدز

معرفی کتاب هنر در گذر زمان از نگاه کاربران
آیا یک کتاب درسی می تواند یک کتاب مورد علاقه باشد؟ این یکی برای من است این کتاب زمانی که من برای اولین بار آن را در دبیرستان خواند، یک جهان کامل را باز کرد، و باعث اشتیاق به تاریخ هنر شد که برای این چهار سال گذشته، تقریبا پنج ساله، به من سپرده شده است. بدون این کتاب، من بسیاری از تجربه های مثبت در موزه ها و سایت های هنری در سراسر جهان داشته ام. من نمی توانستم قدردانی و عقل را به دست آورم. این کتاب، رک و پوست کنده، بهترین است که خود را به دنیای شگفت انگیز از خلقت انسان معرفی کند و میل مستحکمی برای یادگیری بیشتر در مورد تجربه های انسانی را از طریق هنر مشاهده کند.

مشاهده لینک اصلی
تا زمانی که خواندن این شناسنامه تنها یک نظرسنجی عمومی از تاریخ هنر را بخواند، و آن سالها پیش است. جان Elkin، یک بار دانشجوی مؤسسه هنر در شیکاگو، این را به عنوان یک متن مدرسه مورد استفاده قرار داد و آن را به عنوان یک نظرسنجی عمومی خوب توصیه کرد. بود.

مشاهده لینک اصلی
بررسی جامع از تاریخ هنر. در اصل در دهه 1920 منتشر شد، استاندارد و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. از طریق صدای نسخه های مختلف رسیده است. نسخه های جدید تر با یک CD / DVD از عکس ها عرضه می شوند.

مشاهده لینک اصلی
این نسخه 9th، hardcover است. از لحاظ هنر غربی جامع، با نمایشی خوب از تأثیرات غیر اروپایی، به طور واضح متن استاندارد آموزش هنر تاریخی در نظر گرفته شده است.

مشاهده لینک اصلی
تاریخچه AP هنر را پیچید

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر در گذر زمان


 کتاب فضیلت خودخواهی
 کتاب سفر به انتهای شب
 کتاب ماجرای جوانی یک استاد
 کتاب کبوتران روی چمن
 کتاب چین و ژاپن
 کتاب آن خورشید عصرگاهی