کتاب مگره و مرد اسرارآمیز

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات هرمس - مترجم: فائزه اسکندری-ادبیات کلاسیک

سربازرس مگره عضو گروه ضربت شماره یک نیروی پلیس سرش را از روی میز بلند کرد. به نظرش آمد بخاری آهنی وسط دفتر که لوله‌ی سیاهش تا سقف بالا رفته بود، مثل همیشه پر سر و صدا نیست. تکه کاغذی را که خوانده بود کنار گذاشت. به زحمت بلند شد. دریچه‌ی هوای دودکش را تنظیم کرد و سه بیلچه زغال سنگ ریخت داخل بخاری...


خرید کتاب مگره و مرد اسرارآمیز
جستجوی کتاب مگره و مرد اسرارآمیز در گودریدز

معرفی کتاب مگره و مرد اسرارآمیز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مگره و مرد اسرارآمیز


 کتاب روزگاران طلایی تئاتر
 کتاب آسایشگاه ساعت شنی
 کتاب دشمن پنهان
 کتاب یادداشتهای روزانه ویرجینیاوولف
 کتاب باغ وحش انسانی
 کتاب اشک معشوق