کتاب ما گربه هستیم

اثر ناتسومه سوسه کی از انتشارات مرکز - مترجم: احمد علیقلیان-ادبیات کلاسیک

؛«ما گربه هستيم. و هنوز نامی نداريم.» اصيل‌ترين و فراموش‌نشدنی‌ترين رمان در ادبيات ژاپنی چنين آغاز می‌شود. ما گربه هستيم رمانی است تمثيلی با زبانی طنز و شوخ و شنگ و روايتی لوده‌وار كه خواندنش بسيار لذت‌بخش است؛ وقايع‌نگاری بچه‌گربه‌ای مطرود و سر راهی و سرگردان كه تمام وقتش را به مشاهده‌ی طبيعت آدم‌ها می‌گذراند ـ از ماجراهای تجار و معلمان مدرسه تا ضعف‌های راهبان و حاكمان. از اين چشم‌انداز يگانه ناتسومه سوسه‌كی با تكيه بر تعليمات خود در فلسفه‌ی چينی اظهارنظرهای گزنده‌ای درباره‌ی خيزش اجتماعی ژاپن دوره‌ی ميجی می‌كند. رمانی برجسته كه از آثار كلاسيك ادبيات جهان به شمار می‌رود؛


خرید کتاب ما گربه هستیم
جستجوی کتاب ما گربه هستیم در گودریدز

معرفی کتاب ما گربه هستیم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ما گربه هستیم


 کتاب آیین ها و نمادهای تشرف
 کتاب قربانی
 کتاب آندورا
 کتاب عصر بی گناهی
 کتاب دروغگو
 کتاب نوسترومو