کتاب دو رساله عرفانی

اثر ابوعلی دقاق از انتشارات سخن-ادبیات کلاسیک

کتاب حاضر دربردارنده دو رساله عرفانی است که برای نخستین بار منتشر می‌شوند.رساله نخست که به زبان فارسی نوشته شده مفصل‌تر است.در این رساله به مفاهیم مختلف عرفان و تصوف-از تعریف صوفی و تصوف تا آداب ظاهری و باطنی آن همچون توکل،زهد،رضا،یقین،طهارت،مرقعه،خانقاه،سماع و…-پرداخته شده است.

رساله دوم که به زبان عربی نوشته شده کوتاهتر است.این رساله نیز به مفاهیم گوناگون عرفان و تصوف اختصاص دارد.

نویسنده رساله فارسی را نمی‌شناسیم اما مولف رساله عربی ابوعلی دقاق،عارف مشهور سده چهارم و پنجم است.


خرید کتاب دو رساله عرفانی
جستجوی کتاب دو رساله عرفانی در گودریدز

معرفی کتاب دو رساله عرفانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دو رساله عرفانی


 کتاب آواره و سایه اش
 کتاب مارتین پاز
 کتاب گیتانجلی
 کتاب شاهنامه
 کتاب ما،همه سهمی از زمین هستیم
 کتاب آواز کافه غم بار