کتاب دانه زیر برف

اثر اینیاتسیو سیلونه از انتشارات امیرکبیر - مترجم: مهدی سحابی-ادبیات کلاسیک

کتاب دانه‌ی زیر برف، در واقع جلد دوم کتاب نان و شراب است. نان و شراب داستان مبارزه‌ی یک سوسیالیست است علیه فاشیسم و دانه‌ی زیر برف، داستان همین مبارزه و گریز دائم است، اما نه در جهات جغرافیایی، بلکه در عمق روح و اندیشه. داستان «پیترو اسپینا»، داستان خود سیلونه است. این مبارزی که ده‌ها سال از بهترین سال‌های عمرش را وقف مبارزه با فاشیسم کرده و در گروه جوانان سوسیالیست مبارزه می‌کند، ناگهان چنان در خود فرو می‌رود و در خویشتن خویش به نشستی عارفانه می‌نشیند که حتی از زاهدان نیز چنان تأمل و تفکری بر نمی‌آید. این‌جاست که خواننده از خود می‌پرسد، چگونه از یک سوسیالیست بیرون‌گرا، مردی عارف و درون‌گرا ساخته می‌شود؟ سراسر این کتاب سرشار از اندیشه‌های ناب عرفانی است، کاوش در عمق قلب و ذهنیت خویشتن و تولدی دوباره یافتن هم‌چون مسیح. قهرمان اثر و حتی آن آدم کر و لال نیز، تجسم عینی مسیح است، زیرا صلیب رنج خویش را بر دوش دارد؛


خرید کتاب دانه زیر برف
جستجوی کتاب دانه زیر برف در گودریدز

معرفی کتاب دانه زیر برف از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دانه زیر برف


 کتاب نیه توچکا
 کتاب باغ ناپیدا
 کتاب باد در درختان بید
 کتاب وسوسه ی آنتونیوس قدیس
 کتاب سه گینی
 کتاب آرزوهای بزرگ