کتاب تونل

اثر ارنستو ساباتو از انتشارات نیلوفر - مترجم: مصطفی مفیدی-ادبیات کلاسیک

این کتاب، خلاصه ای از اصول اگزیستنسیالیسم سارتر است که به همراه انتقادی از آن ترجمه و توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است.
به ظن مترجم، این، کتابی صرفا فلسفی و پیچیده نیست، بلکه برای استفاده همگان فراهم آمده است.


خرید کتاب تونل
جستجوی کتاب تونل در گودریدز

معرفی کتاب تونل از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تونل


 کتاب در پانسیون اعیان
 کتاب هاکلبری فین
 کتاب شکونتلا
 کتاب رذل
 کتاب ان یا ام
 کتاب جادوگر