کتاب تمدن و ملالت های آن

اثر زیگموند فروید از انتشارات ماهی - مترجم: محمد مبشری-ادبیات کلاسیک

فروید این کتاب را در سال 1930 نوشت. او در این کتاب با رویکردی روان کاوانه ، فرهنگ و تمدن و منشأ های آن و چگونگی پدید آمدن آن را مورد بررسی قرار می دهد.
از دیدگاه فروید ، نیروهایی در پس نیازهای ما وجود دارند که ما را به سوی ارضای آن ها سوق می دهند. این نیروها ، سایق نام دارند. سایق ها صرفا ً رفع نیاز های فردی را هدف قرار می دهند. از آن جا که انسان موجودی اجتماعی است و برای ارضای نیازهای فردی اش ، احتیاج به جمع دارد، ناچار است برخی از سایق هایش را محدود و سرکوب کند. این تعارض ها موجب بروز کشمکش هایی می شود که ملالت ها و ناخوشایندی های فرهنگ را می آفریند.
فروید در این کتاب کوچک ، مسائلی مثل جاودانگی و فنا، سعادت ، روابط انسانی – اجتماعی ، عشق و پرخاش را که تحت کنترل فرهنگ و تمدن درآمده اند ، مورد بررسی روان کاوانه قرار می دهد.
این کتاب شامل هشت فصل است.


خرید کتاب تمدن و ملالت های آن
جستجوی کتاب تمدن و ملالت های آن در گودریدز

معرفی کتاب تمدن و ملالت های آن از نگاه کاربران
سرچشمه های رنج

@ رنج از سه جهت ما را تهدید می کند: ١- از طرف جسم خودمان که محکوم به تلاشی و اضمحلال است ٢- از طرف جهان بیرون و طبیعت که با نیرویی چیره، بیرحم ویرانگر ما را مورد حمله قرار می دهد ٣- نهادهایی که روابط میان انسان را در خانواده، دولت و جامعه تنظیم می کنند@ ( ص٣٥)

پذیرش مورد اول و دوم هموارتر به نظر می رسد. در مقابل چیرگی طبیعت و قدرت ویرانگرش و نیز ناجاودانگی و فنای بدنمان مقاومت چندانی نمی توانیم نشان دهیم و به رشد علوم و دانش بشری که در این زمینه ها تا حدی کمکمان می کنند دلخوشیم اما مشکل اصلی در مورد نهادها و مناسباتی است که زندگی جمعی و به طور خلاصه @تمدن@ به ما تحمیل کرده و یا بهتر بگوییم خودمان برای خودمان ایجاد کردیم و این که چرا تا این حد موجب ناخرسندی و ملالتمان شده است؟راه های احتراز و دوری از رنج

١-عزلت نشینی و دوری جستن از دیگران نزدیکترین راه است برای محافظت از رنجی که ممکن است از ارتباط با دیکران حاصل شود

٢-تسلط بر طبیعت به کمک علم و تکنولوژی و تحت انقیاد درآوردن آن. از این میان جالب ترین روش، روش هایی است که می کوشند ارگانیسم انسان را تحت تاثیر قرار دهند. هر رنجی در تحلیل نهایی یک احساس است و فقط تا زمانی که آ«را احساس کنیم وجود دارد.

٣-روش شیمیایی سکر و استفاده از مواد شیمیایی برای رهایی از رنج. به کمک این نوع مواد نه فقط به لذت بی واسطه دست می یابد بلکه می تواند به جهانی خود ساخته و توهم آمیز پناه برد.

٤-چیره شدن بر سرچشمه درونی نیازها که نوع افراطی آن، کشتن سایق ها یا در محدودیت و امساک نگه داشتن آن ها.

٥-جا به جا کردن لیبیدو یا والایش سایق ها. به این معنی که آدمی بتواند لذت ها را به سرچشمه های فعالیت های روحی و فکری ارتقا دهد . گرچه ضعف این روش این است که برای همه قابل استفاده نیست و نیازمند داشتن استعداد و سرشتی است که در عامه یافت نمی شود.

٦-قطع رابطه با واقعیت به عنوان سرچشمه رنج ها. و می توان از این هم فراتر رفت و جهان را دوباره ساخت، جهان دیگری که در آن تحمل ناپذیرترین خصوصیات محو شوند و خصوصیات دیگری که با آرزوهای فرد تطابق دارند جای آنها را بگیرند. دین های نوع بشر را هم می توان در این دسته قرار داد.

٧-زندگی عاشقانه که عشق در آن مرکزیت دارد و همه رضایت ها از عشق ورزیدن و مورد عشق واقع شدن حاصل می شود.. این روش گرچه به علت داشتن مجموعه ای قابل توجه از جنبه های خاص نسبت به فن های دیگر امتیاز دارد اما در عین حال @ هیچ گاه در برابر رنج، بی حفاظ تر از هنگامی که عشق می ورزیم و هیچ گاه ناکام تر از وقتی که ابژه ی عشق را از دست می دهیم نیستیم.

٨-در حالتی کلی تر سعادت را فقط از طریق لذت بردن از زیبایی جستجو می کنیم. فرقی نمی کند زیبایی در انسان یا طبیعت یا اثر هنری یا علمی. زیبایی و جذابیت در اصل از خصوصیات ابژه جنسی هستند.

٩-آخرین فن که حداقل برای عده معدودی اتفاق می افتد پناه بردن به یک بیماری نوروتیک است که معمولا در سنین جوانی اتفاق میافتد.

در نهایت می توان گفت قاعده ای وجود ندارد که به کار همه بخورد و هرکس باید راه خاص خود را بیاید یا به تعبیر دیگر همان اقتصاد لیبیدویی هر فرد. که موازنه ای است میان ارضای لذت های فرد و ناکامی های او.

مشاهده لینک اصلی
از آخرین کتاب های فروید، و اولین کتابی که من ازش خونده م.
بسیار بسیار ارزشمند. متن کاملا خودبسنده ست. تازه و ساده شروع می شه، خوب ادامه پیدا می کنه و با مختصری تکرار مکررات به پایان می رسه.
فروید واقعا نبوغ داره. چه دوستش داشته باشیم چه نه.
رد پای تفکرات نویسنده ی این متن رو توی هر نحله‌ی فکری امروزی می شه دید. چه اون هایی که قبولش دارن، چه اون ها که نه. چه اون ها که بهش ارجاع می دن، چه اون هایی که اسمی از فروید نمی آرن.

سخت و صعب، ولی لذتبخشه. در صورتی که کشتی گرفتن با تفکرات کسی همپایه فروید رو می پسندید، بسیار گزینه ی خوبی برای خوندنه.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تمدن و ملالت های آن


 کتاب سرانجام شری
 کتاب تاریخ فلسفه قرن هجدهم
 کتاب شاهین مالت
 کتاب برهوت عشق
 کتاب خروس طلایی و نوشته های دیگر
 کتاب به خدای ناشناس