کتاب بزرگان اقتصاد

اثر رابرت هایلبرونر از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: احمد شهسا-ادبیات کلاسیک

بزرگان اقتصاد
رابرت هایلبرونر
ترجمه احمد شهسا

The Worldly Philosophers: The Lives, Times And Ideas Of The Great Economic Thinkers
by Robert L. Heilbroner


خرید کتاب بزرگان اقتصاد
جستجوی کتاب بزرگان اقتصاد در گودریدز

معرفی کتاب بزرگان اقتصاد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بزرگان اقتصاد


 کتاب انسان، موجود ناشناخته
 کتاب فرهنگ شیطان
 کتاب چشم بندی
 کتاب اوریدیس
 کتاب محبت
 کتاب عناصر فلسفه ی حق