کتاب ایفی ژنی

اثر ژان راسین از انتشارات افراز - مترجم: سپهر یحیوی-ادبیات کلاسیک

ایفی ژنی یک تراژدی پنج پرده ای است که نخستین بار در سال 1674 در کاخ ورسای اجرا شد. راسین با این نمایشنامه بار دیگر به موضوعات اساطیری بازگشت. در این اثر، یونانیان در سواحل آئولیس آماده ی حمله به تروا می شوند. خدایان بادها را برای کمک به حرکت کشتی های آنان می فرستند و در عوض خواهان قربانی شدن افی ژنی، دختر آگاممنون، پادشاه یونان می شونند

این اثر در حقیقت اقباسی از نمایشنامه ی ایفی ژنی در آئولیس اثر اوریپید است، اما راسین به ویژه در نوع پایان بندی آن تغییراتی ایجاد کرده است


خرید کتاب ایفی ژنی
جستجوی کتاب ایفی ژنی در گودریدز

معرفی کتاب ایفی ژنی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ایفی ژنی


 کتاب قلب سگی
 کتاب گروه محکومین
 کتاب دهانم قشنگ و چشم هایم سبز
 کتاب دلبند
 کتاب حباب شیشه
 کتاب ویلسون کله پوک