کتاب اسپارتاکوس

اثر هاوارد فاست از انتشارات نگاه - مترجم: ابراهیم یونسی-ادبیات کلاسیک

یادداشت نویسنده: این کتاب، سرگذشت مردان و زنان شجاعی است که مدت‌ها قبل زیسته‌اند و نام‌شان هرگز از خاطره‌ها نرفته است. قهرمانان این داستان، آزادی و شرف انسان را گرامی داشتند و پاک و شریف زیستند. این داستان را بدین منظور نوشتم که کسانی که آن را می‌خوانند - خواه فرزندان خودم یا دیگران - در راه بهبود آینده‌ی مغشوش‌مان نیرو بگیرند و با ظلم و بیداد مبارزه کنند، باشد که رویای اسپارتاکوس در زمان ما محقق شود؛


خرید کتاب اسپارتاکوس
جستجوی کتاب اسپارتاکوس در گودریدز

معرفی کتاب اسپارتاکوس از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اسپارتاکوس


 کتاب کتاب بزرگ شیرینی
 کتاب اشباح
 کتاب سه داستان : بارتلبی محرر - بنیتو سرینو - بیلی باد بحری
 کتاب یادداشت های رمان ابله
 کتاب برهان الحق
 کتاب عقل گرایی در سیاست و مقالاتی دیگر