کتاب ارتش سایه ها

اثر ژوزف کسل از انتشارات گل آذین - مترجم: قاسم صنعوی-ادبیات کلاسیک

ما فقط چند نفريم، ولی هزاران نفر و بدون شك ميليون‌ها نفر، ما را بر می‌انگيزند و پيش از آن‌كه بگذارند دست كسی به ما برسد، خودشان را به كشتن می‌دهند. با اين همه اين‌جا كسی غرور و حتی احساس قدرت ندارد. ما می‌دانيم كه سربازانمان صد بار تغيير نام می‌دهند و دارای چهره‌ای نيستند. می‌دانيم كه ارتش ما ارتشی از سايه‌ها است. ارتش معجزه‌آسای عشق و بدبختی. و در اين‌جا بر اين نكته وقوف پيدا كردم كه ما سايه‌های اين سايه‌ها و بازتاب اين عشق و اين بدبختی هستيم؛


خرید کتاب ارتش سایه ها
جستجوی کتاب ارتش سایه ها در گودریدز

معرفی کتاب ارتش سایه ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ارتش سایه ها


 کتاب دیو و دلبر
 کتاب سه بچه خوک
 کتاب گربه ی چکمه پوش
 کتاب شاهزاده خانم و نخود
 کتاب سفید برفی و هفت کوتوله
 کتاب قصه های هانس کریستین اندرسن